Usługi

alpin environment

Posiadamy niezbędne przeszkolenie, certyfikaty i sprzęt do wykonywania prac wysokościowych.
Nasi ludzie to niezawodni fachowcy, niegdyś pracownicy Straży Pożarnej, posiadający pełne uprawenienia do wykonywania czynności zzastosowaniem technik linowych.

Usługi alpinistyczne:

Mycie przeszkleń na wysokościach z zastosowaniem technik linowych

Odśnieżanie - dachów biurowców - hal magazynowych
- o
biektów prywatnych - urzędów, szkół  - usuwanie nawisów śnieżnych  - sopli

15 cm warstwa śniegu na powierzchni 1 m² może ważyć nawet 150kg.